Persondatabehandling.

Oplysninger om vores behandling
af dine personoplysninger mm.
Vi er den dataansvarlige sådan
kontakter du os.

Christina Møller er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi modtager om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Skive Flytteforretning ApS
Skivevej 27
7860 Spøttrup
CVR-nr.: 33949073
Tlf: +45 97 53 42 50
Mail: skiveflytteforretning@mail.dk

Formålene med vores behandling af
personoplysninger, hvilke
typer/kategorier af oplysninger
og retsgrundlaget for behandlingen
af dine personoplysninger.
Når du handler hos os, indsamler vi
følgende oplysninger:

Formål:

De personoplysninger vi modtager er uundværlige
når vi skal lave flyttetilbud, opbevaringsbevis og
fakturaer til kunden. Der skal vi vide navn, adresse
og have kontaktinformation på dig som kunde
til udsending af ovennævnte papirer.
Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
Identifikationsdata fra dig som kunde, her er
tale om: Navn, adresse, tlf.nr. og email.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine
personoplysninger følger af:

Behandlingen af data i Skive Flytteforretning ApS regi
behandles lovligt og sagligt.
Vi gemmer ingen unødvendig information om dig
som kunde og alt unødvendig information bliver slettet.
De fleste af vores kundeoplysninger findes på de fakturaer
vi gemmer i vores regnskab som i henhold til regnskabsloven,
skal gemmes i 5 år.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Persondata stammer fra de ordrer vi får fra dig som kunde
angående en flytning, et flyttetilbud eller opbevaring.
Denne ordre bliver gerne beskrevet og/eller bekræftet
over mail.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe
vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse
dig om at vi vil lægge vægt på relevans.
Vi skal i kraft af regnskabsloven gemme fakturaer
som indeholder persondataoplysninger i min. 5 år.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række
rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du
kontakte os.

Indsigtsret:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som
vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse:

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om
dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle
sletning indtræffer.

Ret til begrænsing af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi
fremover kun behandle oplysningerne – undtaget er
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på
at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares eller for at beskytte en person eller
vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod
vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af
dine oplysninger til direkte markedsføring.
Dog kan vi oplyse at vi videregiver ingen personlige
oplysninger til andre.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets
vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på
www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du
er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk

Dokumentoplysning:

Dette er 1. version af Skive Flytteforretning ApS
persondatapolitik.
Skrevet d. 24.05.2018.
Skive Flytteforretning ApS | CVR: 33949073 | - Danmark | Tlf.: 97534250 | skiveflytteforretning@mail.dk